Tadaaz Brugs DakcentrumDe baets
shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Sportongeval, wat nu?

Elk lid van Voetbal Vlaanderen is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

VVCB wenst het niemand toe, loop je toch een blessure op, vind hier wat je moet doen.

Sinds het seizoen 22-23 is er een totaal nieuwe procedure, gedaan met postzegels en met papier zeulen, elk document wordt nu digitaal verwerkt. Lees hieronder het wat en hoe!
Er is 1 verantwoordelijke aangifte ongeval en opvolgen dossiers:
gerechtigd correspondent Peter Ommeslag – 0475 54 52 17–-secretariaat@vvcbeernem.be
Bij een kwetsuur neemt de trainer, afgevaardigde, speler of ouder contact op met Peter en geeft volgende gegevens, dit via sms, mail, whatsapp….

 • Volledige naam van de speler
 • Datum en uur van de blessure
 • Wedstrijd (tegen wie ?) of training (Drogenbrood of Den Akker?)
 • Beschrijving van het ongeval
 • (indien gekend) – zal naast het ziekenfonds ook nog een privé ongevallenverzekering aangesproken worden? Zo ja welke verzekering :
 • mailadres contactpersoon
 • telefoonnummer contactpersoon

Peter maakt dan een dossier op in E-kickoff waar dan automatisch een ongevallenaangifte dossier wordt aangemaakt en het formulier wordt opgemaakt (met dossiernummer reeds ingevuld). Dit formulier wordt je bezorgd via mail. Dit formulier neem je mee naar de dokter, ziekenhuis,…. en laat het invullen door de behandelende arts/dokter.

Het ingevulde formulier, met sticker van de ziekenbond, mag je nu ingescand terugsturen naar Peter. Geen scan? Geen probleem, neem een goede foto en mail die door. Het digitale dossier is nu klaar.

Peter bezorgt het bevestigingsattest dat later gebruikt wordt door de arts als “attest van herstel”.  
Opmerking: de speler mag trainingen en wedstrijden hervatten VOOR het attest van herstel is ingevuld door de arts.  Wel is het zo dat de datum van spelhervatting wordt aangegeven op het attest naast de datum van herstel !

De contactpersoon (speler/ouder) bezorgt Peter alle originele fakturen, afrekeningen,…samen met overzicht van de kosten die via Ziekenbond en/of privé-verzekering gerecupereerd zijn.   
De voetbalbond berekend zo het verschil dat nog ter recupereren is.

Dringende opname en geen tijd om eerst Peter te contacteren?

Download het ongevalformulier hier, neem dit mee naar het ziekenhuis en laat het invullen door de behandelende arts.

Download documenten

Verwittig Peter van de dringende opname en geef dezelfde info als hierboven aangegeven. Peter zal nu het digitale dossier aanmaken. Scan (of goede foto) het ongevalformulier met sticker van de ziekenbond in en bezorg het zoals hierboven beschreven. Ook de volgende stappen zijn nu zoals hierboven beschreven.


Belangrijk!


Er is een forfait van 10€90 op de verzekering. Er zijn dus 2 mogelijkheden bij een bezoek aan de arts:

 1. Het is een enkel bezoek aan de huisarts en er is geen behandeling of revalidatie nodig:
  1. Op de inlichtingenfiche na blessure laten invullen door de arts hoe lang er eventueel niet mag gesport worden en of een aangepast schema moet gevolgd worden
  2. Contact opnemen met onze kinesist Annick De Clerck of Decaluwe
  3. Na overleg met onze kinesist Annick De Clerck,; of je hervat de trainingen of je volgt het advies van onze kinesist.
 2. Er is een behandeling of revalidatie nodig.
  1. Zeker de procedure goed opvolgen!
  2. Trainer verwittigen
  3. Laten behandelen en/of revalideren bij kinesist naar keuze maar bij voorkeur bij de kinesist samenwerkend met van de vereniging: Kine De Caluwe, Vullaertstraat 21 Oedelem of Annick De Clerck, Stationsplein 23 Beernem
  4. Op het einde van de behandeling of revalidatie dient het ‘attest van herstel’ verklaring van de KBVB ingevuld door de behandelende arts/kinesist dit samen met het invullen van de inlichtingenfiche na revalidatie.
  5. Maak een afspraak met onze revalidatietrainer, en breng de inlichtingenfiche mee.
  6. Na overleg met onze kinesist; of je hervat de trainingen of je volgt het advies van onze kinesist.

VVC Beernem heeft geen enkele inspraak of invloed in de beslissing over het al dan niet aanvaarden van het dossier en over het totale bedrag van de terugbetaling. VVC Beernem zorgt er voor dat alle documenten tijdig verstuurd worden als ze tijdig in ons bezit zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de speler/ouder om alle documenten tijdig en correct ingevuld aan ons te bezorgen. Dit binnen de geldende termijnen.