Tadaaz Brugs DakcentrumDe baets
shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Ons DNA

Ons DNA vindt zijn ontstaan in de fusie tussen KSC Beernem en VVC Oedelem. 

Op sportief vlak is het een samengaan van beide stijlen wat resulteert in fysiek en technisch hoogstaand voetbal.

Naast het beoogde sportieve hebben we een aantal basiswaarden die een vast onderdeel zijn van het DNA van onze club en die we dus belangrijk vinden om na te streven. Ze vormen de pijlers waarop VVC Beernem functioneert en zijn een belangrijk middel voor ons dagelijks handelen.

Onze waarden uitgelicht:

Eén team: voetbal is een teamsport. Daarom handelen we binnen onze vereniging als één team. Niet enkel op het veld, maar in de totaliteit: één visie, één beleid, één team

Respectvol handelen: als vereniging vragen we van onze leden respectvol te handelen, maar als vereniging handelen we ook respectvol naar iedereen toe, binnen als buiten de vereniging, van bezoeker over verzorger naar scheidsrechter.

Ambitie: we streven naar hogere reeksen maar dit op een puur sportieve, eerlijke en positieve manier. We blijven onze missie als goede beheerder dragen zowel financieel als sportief.

Vooruitgang maken: we willen leren uit onze fouten en deze gebruiken om aan de toekomst te werken. We willen ons blijvend ontwikkelen op alle vlakken en blijvend bouwen op de jeugd.  Dit zowel op individueel als collectief vlak.

Passie: onze leuze is ‘leren te voetballen, door en voor de jeugd’, dit met een passioneel hart, voor de jeugd en door de jeugd. Deze passie willen we uitstralen, meegeven naar iedereen!

Bescheiden eenvoud: Ivoren torens bestaan niet binnen onze vereniging, iedereen is toegankelijk. Naast deze blijven we sportief met de voetjes op de grond staan, we houden ons aan ons beleid zonder deze limitatief te maken. Bescheiden als familieclub, eenvoudig in de totaliteit, werkend naar onze leuze, groots in daden.

Dankzij goede relaties met lokale scholen, externe specialisten en omliggende clubs trachten we contacten te leggen die op termijn een meerwaarde zouden kunnen betekenen voor onze jeugdopleiding.


Bovenop onze waarden en het beoogde sportieve vervolledigen onze normen de strengel van ons DNA

Plezier

​Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers, ouders, trainers, …  zich thuis voelen binnen de club en met plezier  afzakken naar de club, dit zowel voor trainingen, wedstrijden, de wedstrijden van het eerste elftal, alsook voor andere activiteiten. Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren.

Respect

Voetbal is een mooi spel dat al te vaak wordt ontsierd door ontoelaatbaar gedrag van spelers en supporters. Daarom is het nodig om opnieuw even blijven stil te staan bij de intrinsieke waarden van het spel, die door de KBVB werden vastgelegd in het Fair Play charter.
 
Wij kunnen niet genoeg herhalen dat VVC Beernem en al haar leden de waarden van deze charters volledig onderschrijven. leder lid wordt verondersteld deze waarden te kennen, ze voortdurend te communiceren en ervoor te zorgen dat iedereen deze waarden respecteert.

Verantwoordelijkheid

We hebben de uitdrukkelijke wil om in ons jeugdopleidingsprogramma terdege rekening te houden met het aanleren en het uitoefenen van verantwoordelijkheidszin. Een sportclub is nu eenmaal een uitstekende omgeving om jongeren te helpen vormen (opvoeden).
 
VVC Beernem wil dit doen, in samenwerking met de ouders, de spelers, de opleiders en begeleiders. Wij menen dat, zoals in onze sport gebruikelijk is, het begrip “teamwork” ook in dit domein zeer zeker op zijn plaats is.

Ontwikkeling

Door het aanbieden van een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding vanaf 5 jaar door ervaren en geschoolde trainers wensen we de talenten van elke speler volgens zijn mogelijkheden te bevorderen. Altijd zal de jeugdopleiding accenten leggen, rekening houdend met de ontwikkeling van het kind, tot het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn.

Waardering

Voor alle leden. Vooral voor de vele vrijwilligers die zich op positieve wijze dag in dag uit
inzetten en uitsloven voor hun club. Ze doen dat meestal met een hartverwarmende inzet en vormen daarmee het fundament van de club. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Verdraagzaamheid

VVC Beernem erkent de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomst. Voetbalclubs kunnen veel doen voor het bevorderen van participatie. Daarom zal VVC Beernem in het raam van zijn opvoedende opdracht, promotie voeren tegen alle vormen van racisme en discriminatie (cfr Rode kaart tegen racisme charter)

“Er zijn geen belangrijke wedstrijden of trainingen, er zijn alleen belangrijke kinderen.”

Op onze website worden onze waarden en normen nog verder toegelicht.