Tadaaz Brugs DakcentrumDe baets
shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Ouderraad

Ik ben Maya Vanhauwaert en ben als vrijwilliger de verantwoordelijke voor de Ouderraad van VVC Beernem

De ouderraad kanaliseert opmerkingen, klachten en tips om de bestaande jeugdverwerking nog te verbeteren. De bedoeling is dat er minstens van elke leeftijdscategorie één ouder is vertegenwoordigd.

De coronajaren gooiden wat roet in het eten, voor het seizoen 21/22 gaan we er weer vol tegenaan.

Heb je een opmerking, een tip een prachtig idee, bij volgende personen kun je terecht:

Jennyfer Vandevoorde(U6)

Liesbeth Gyssels (U7/8 + U10)

Glenn Heinderson (U9)

Maya Van Hauwaert (U11)

Pascal Laseur (U13 + U11)

Francis Devriendt (U13)

Griet Cocquyt (U15)
Domien Degrand (U17)

Wat doen we precies?
 
Deze raad zal zowel de belangen van de ouders (en supporters) alsook de belangen van de jeugdleden behartigen.
De ouderraad heeft tot doel om voor een goede communicatie te zorgen tussen alle partijen, zijnde de ouders, het jeugdbestuur en de technische staf, waardoor een grotere transparantie ontstaat tussen alle partijen.

De ouderraad is eerst en vooral een adviesorgaan en heeft dus geen beslissingsbevoegdheid!

Nieuwe kandidaten zijn steeds welkom!
​Gelieve vooraf een mailtje te sturen naar de voorzitster van de ouderraad
: ouderraad@vvcbeernem.be

DOELSTELLINGEN van de ouderraad

1. De ouderraad dient steeds de belangen van zowel de jeugdspeler en de ouders te
behartigen.

2. De ouderraad heeft als doel eventuele klachten en opmerkingen, geformuleerd door de ouders of jeugdspeler, te melden aan het jeugdbestuur ( = meldingsplicht ).

3. De ouderraad zorgt voor een goede en gepaste wisselwerking tussen de ouders, het jeugdbestuur en de technische staf. De ouderraad zal fungeren als zijnde een klankbord tussen alle belanghebbende partijen.

4. De ouderraad kan ten allen tijde het jeugdbeleidsplan toetsen aan de werkelijkheid.
De jeugdopleiding ( ook in de bredere betekenis ) staat steeds voorop.

5. De ouderraad zal trachten om de ouders te stimuleren zich actief in te laten met de algemene jeugdwerking.

RAPPORTAGE

Alle onderwerpen worden doorgegeven aan het jeugdbestuur, die dan op haar beurt een stelling inneemt of een beslissing neemt en deze zal dan op de eerstvolgende vergadering worden medegedeeld aan de ouderraad. Deze feedback is van cruciaal belang voor een goede wisselwerking tussen alle partijen.

De beslissingen worden gepubliceerd in de maandelijkse nieuwsbrief, zodoende is de informatie beschikbaar voor alle ouders en voelt iedereen zich betrokken bij het project!