Tadaaz Brugs DakcentrumDe baets

Spelersraad

De coronajaren gooiden wat roet in het eten, voor het seizoen 21/22 gaan we er weer vol tegenaan.

De spelersraad kanaliseert opmerkingen, klachten en tips om de bestaande jeugdverwerking nog te verbeteren. De bedoeling is dat er minstens van elke leeftijdscategorie (v.a. U12) één speler is vertegenwoordigd.

Deze raad behartigt de belangen van de spelers.
De spelersraad heeft tot doel om voor een goede communicatie te zorgen tussen de spelers het jeugdbestuur en de technische staf, waardoor een grotere transparantie ontstaat tussen alle partijen.

De spelersraad is eerst en vooral een adviesorgaan en heeft dus geen beslissingsbevoegdheid!

DOELSTELLINGEN van de spelersraad

  1. De spelersraad dient steeds de belangen van zowel de jeugdspeler te behartigen.
  2. De spelersraad heeft als doel eventuele klachten, suggesties of bemerkingen, geformuleerd door de spelers, te melden aan het jeugdbestuur ( = meldingsplicht ).
  3. De spelersraad zorgt voor een goede en gepaste wisselwerking tussen de spelers, het jeugdbestuur en de technische staf. De spelersraad fungeert als zijnde een klankbord tussen alle belanghebbende partijen.
  4. De spelersraad kan ten allen tijde het jeugdbeleidsplan toetsen aan de werkelijkheid. De jeugdopleiding (ook in de bredere betekenis) staat steeds voorop.
  5. De spelersraad zal trachten om de spelers te stimuleren zich actief in te laten met de algemene jeugdwerking (bv activiteiten)

RAPPORTAGE

Alle onderwerpen worden doorgegeven aan het jeugdbestuur, die dan op haar beurt een stelling inneemt of een beslissing neemt en deze zal dan op de eerstvolgende vergadering worden medegedeeld aan de spelersraad. Deze feedback is van cruciaal belang voor een goede wisselwerking tussen alle partijen.

Deze uiteindelijke beslissingen kunnen dan ook best gepubliceerd via de maandelijkse nieuwsbrief, zodoende is de informatie beschikbaar voor alle ouders en voelt iedereen zich betrokken bij het project.

Voor meer informatie over onze ouderraad kan u contact opnemen met : Patrick De Jonckheere;  patrickdj91@hotmail.com