Tadaaz Brugs DakcentrumDe baets
shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Onze Missie

Missie

Leren te voetballen, voor en door de jeugd

VVC Beernem wil zijn ambitie uitbouwen op een gezonde budgettaire basis en een gedreven jeugdbeleid. De voetbalclub streeft ernaar om zijn talentvolle jeugdspelers zo veel mogelijk te laten doorstromen naar het eerste elftal. Een club die jeugdbeleid belangrijk vindt, moet eraan werken om dat beleid zo goed mogelijk te ontwikkelen, te verwezenlijken en er correct over te communiceren.

Hiervoor streven we er als vereniging naar om met een open, maar professioneel beleid de club naar hogere reeksen te brengen en een provinciaal label te halen. Dit zonder onze maatschappelijke rol te vergeten met zijn waarden en normen. Het bestuur, de verschillende cellen en de medewerkers zullen hiervoor altijd in een vertrouwelijke en opbouwende sfeer over alle facetten communiceren.

VVC Beernem onderschrijft het sociaal charter van de KBVB en hanteert volgende normen en waarden: team, respect, ambitie, passie, vooruitgang en bescheiden eenvoud.

VVC Beernem streeft ernaar om als vereniging het voetbal te promoten door attractief voetbal te brengen met intelligent en technisch voetbal, dit binnen de filosofie van de voetbalbond, maar in een familiale sfeer.

 

Jeugdbeleid

Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en begeleiding zijn van enorm belang voor VVC Beernem. De jeugdspelers vormen de basis, de hoeksteen van de club. Zij dienen in de toekomst de ruggengraat te vormen van ons eerste elftal. De verwezenlijking hiervan ligt in de schoot van de jeugdopleiding. Daarom is het ons doel de jeugd optimaal op te leiden.

Tevens is het ons doel om met zoveel als mogelijk jongeren uit onze gemeente te spelen, zonder echter andere uit te sluiten. Iedereen – ongeacht van welke gemeente, geloof, huidskleur, geslacht,… is meer dan welkom bij VVC Beernem. Respect voor diversiteit als weerspiegeling van de gemeenschap in de vereniging.

Om een degelijk jeugdbeleid te voeren is er een JEUGDOPLEIDINGSPLAN (JOP) opgesteld. In het JOP willen we de sportieve lijn van de club uitzetten en toelichten. Het JOP bevat nadere richtlijnen voor de opleiding van de (jeugd)spelers bij VVC Beernem. In het plan staat zo concreet mogelijk beschreven welke zaken we belangrijk vinden in de training, coaching, begeleiding en het functioneren van spelers. Uitgangspunt is het opleiden van de jeugdspelers en het benutten van hun mogelijkheden, waarbij plezier in training en wedstrijd voorop staan, dit in een familiale sfeer.

We leggen de nadruk vooral op opleiding en beleving,. De persoonlijke ontwikkeling van de spelers staat centraal, de stand op de ranglijst is voor de club niet van belang. Het uiteindelijke doel van opleiden is natuurlijk wel het leveren van prestaties. Het willen winnen maar leren verliezen maakt deel uit van leren omgaan met het wedstrijdgebeuren. Ieder speler laten we zo hoog mogelijk spelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, in coherentie met de ambitie om als vereniging ook in hogere reeksen te gaan spelen. Het belang van het individu moet boven alles gaan. Iedere speler krijgt hiervoor zoveel mogelijk speelkansen, zowel in wedstrijden als in duur van spelen.

Willen winnen maar durven verliezen is een wedstrijdgebeuren waar iedere speler maar ook medewerker en sympathisanten moet leren mee omgaan.

De degelijke opleiding die we de spelers willen aanbieden vatten we samen in volgend engagement:

  • Wij willen onze leden vooral FUN aanbieden en de kans geven zich verder te ontwikkelen waarbij ze kunnen doorgroeien naar hoger niveau

  • We willen dit doen in een aangename omgeving en we willen ervoor zorgen dat uw kinderen zich goed voelen bij ons. Deze beleving is voor ons van groot belang.

  • De benadrukking van de discipline zoals omschreven in onze gedragscode kan een speler nog sterker maken dan hij al is.

  • Sportiviteit, fairplay en respect dragen we als opvoedkundige waardes hoog in het vaandel, ook t.o.v. tegenstanders en hun supporters en t.o.v. de scheidsrechter.

  • Goede, correcte communicatie kan veel misverstanden voorkomen. Met vragen en/of problemen kan je steeds bij de trainer, de jeugdcoördinator, de technisch coördinator of de ombudsman terecht. Je bent steeds welkom zolang het niet gebeurt, tijdens de wedstrijd of training en vraag enkel wat betrekking heeft op je zoon/dochter. Voor commentaar op andere spelers ben je aan het verkeerde adres. Een positieve houding van iedereen is al een heel goede start.

  • Bestuursleden, trainers en afgevaardigden vervullen een voorbeeldfunctie in het kader van dat deeltje van de opvoeding van uw kinderen waarvoor u die u aan ons toevertrouwd.

We vinden het noodzakelijk dat iedere medewerker van VVCB zijn of haar taak uitvoert binnen het kader van de club, in het besef van de waarden en de normen die de club belangrijk vindt. Deze waarden zijn het één team, respectvol handelen, ambitie hebben, vooruitgang maken, passie en bescheiden eenvoud.

 

Onze waarden uitgelicht

Eén team: voetbal is een teamsport. Daarom handelen we binnen onze vereniging als één team. Niet enkel op het veld, maar in de totaliteit: één visie, één beleid, één team

Respectvol handelen: als vereniging vragen we van onze leden respectvol te handelen, maar als vereniging handelen we ook respectvol naar iedereen toe, binnen als buiten de vereniging, van bezoeker over verzorger naar scheidsrechter.

Ambitie: we streven naar hogere reeksen maar dit op een puur sportieve, eerlijke en positieve manier. We blijven onze missie als goede beheerder dragen zowel financieel als sportief.

Vooruitgang maken: we willen leren uit onze fouten en deze gebruiken om aan de toekomst te werken. We willen ons blijvend ontwikkelen op alle vlakken en blijvend bouwen op de jeugd. Dit zowel op individueel als collectief vlak.

Passie: onze leuze is ‘leren te voetballen, door en voor de jeugd’, dit met een passioneel hart, voor de jeugd en door de jeugd. Deze passie willen we uitstralen, meegeven naar iedereen!

Bescheiden eenvoud: Ivoren torens bestaan niet binnen onze vereniging, iedereen is toegankelijk. Naast deze blijven we sportief met de voetjes op de grond staan, we houden ons aan ons beleid zonder deze limitatief te maken. Bescheiden als familieclub, eenvoudig in de totaliteit, werkend naar onze leuze, groots in daden.

Dankzij goede relaties met lokale scholen en omliggende clubs trachten we contacten te leggen die op termijn een meerwaarde zouden kunnen betekenen voor onze jeugdopleiding.