Tadaaz Brugs DakcentrumDe baets
shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0,00
View Cart Check Out

Onze Visie

Visie

Leren te voetballen, voor en door de jeugd

Om onze missie te realiseren zijn er doelstellingen nodig, korte en lange termijn, strategische objectieven en een basischarter.

Als basis dient iedere medewerker van de club onze visie te dragen, in het bijzonder de leden van de bestuursraad, de jeugdcel en de leden verbonden aan de vereniging. Niet enkel de huidige leden, maar ook toekomstige leden zullen deze missie moeten begrijpen, aanvaarden en dragen. Naast de visie houdt iedere huidige en toekomstige medewerker zich aan de verklaringen en de charters van de vereniging en de KBVB.

De jeugdopleiding verdient de meeste aandacht: zij is de hoeksteen van onze vereniging. Daarvoor streven we ernaar een kwalitatieve en hoogstaande jeugdopleiding aan te bieden binnen de visie van de KBVB, met als doel de doorstroming van de jeugd naar de A-kern, niet om te spelen in functie van de A-kern. Hiervoor willen we de jeugd op een speelse, methodisch en pedagogisch verantwoorde manier opleiden, dit in overeenstemming met hun belevingswereld, maar waar het kind altijd centraal staat.

 

Strategische objectieven jeugdopleiding met de A-kern als doel:

 • leder lid moet zich op technisch, tactisch, mentaal en sociaal gebied optimaal kunnen ontwikkelen.

 • Het ontwikkelen van een herkenbare speelstijl binnen het beleid van de KBVB, maar dit in eerste plaats met de capaciteiten en vaardigheden van de spelers. Het individu is het belangrijkste.

 • De jeugdafdeling zo optimaliseren en perfectioneren dat de bovenbouw-elftallen van VVCB hun divisie niveau aankunnen en kunnen doorgroeien naar hogere divisies.

 • Aan het eind van het opleidingstraject moeten de spelers het gevraagde niveau van de senioren aankunnen.

 

Doelstelling doorstroming junioren naar Senioren

De jeugdopleiding stopt niet bij de junioren. We blijven de spelers opleiden voor de A-kern door een optimale individuele vorming waarbij doorstroming centraal staat. Net als bij de volledige jeugdwerking schaart VVCB zich achter de panathlonverklaring over de rechten van het kind in de jeugdsport.

 

Beleid rondom doorstroming junioren naar senioren (A selectie).

Spelers uit de junioren categorie die (nog) niet in aanmerking komen voor een plaats in de seniorenselecties, extra ontwikkelingstijd aanbieden om alsnog, langs het gewestelijke beloften over het bijzondere beloften team, de eerste seniorenselectie te halen.

Binnen deze selecties krijgen de spelers 2 tot 3 jaar de tijd om zich alsnog door te ontwikkelen naar de seniorenselecties. Hebben de spelers na deze afgesproken periode niet het vereiste niveau gehaald, kunnen ze afvloeien naar “lagere” seniorenelftallen in de vereniging ( De beleving en het familiale blijft centraal!).
Andere spelers, afkomstig van de junioren krijgen dan op hun beurt een kans in de selectie voor het beloften team. Op deze afspraak kan een incidentele uitzondering gemaakt worden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van overmacht in de vorm van ziektes en/of blessures, waardoor een sportieve ontwikkeling gestagneerd wordt.

 

Korte termijn doelstellingen

 • Footpass kwaliteitslabel: verder behouden van het Footpass kwaliteitslabel en stap per stap betere scores behalen.
 • De verstandhouding die er heerst in visie ook laten blijken door de beschermende factor ten opzichte van de respectievelijke oude clubs te heroriënteren naar één visie één club.
 • Verslaggeving vergaderingen, bijeenkomsten:
  – Duidelijk
  – Volledig
  – Transparant naar de verschillende cellen top down en bottom up
  – Eenvormige manier
  – Omschrijving van onderwerp – opvolging – verantwoordelijke
 • Aanstellen één aanspreekpunt boven de JCO en TVJO.
 • Opstarten raad van ouders: Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van jeugdspelers en zorgt voor een link tussen bestuur en sportieve leiding enerzijds en ouders en spelers anderzijds. Hier zijn de afgevaardigden de uitgelezen kans om snel en doeltreffend te werk te kunnen gaan.
 • Behouden (en uitbreiden) van kwalitatief sterk gemotiveerd trainerskorps, en de trainers te motiveren hun diploma of hoger diploma te halen.
 • Aantrekken van trainers volgens gewenst profiel: man/vrouw, liefst gediplomeerd. Houden aan voetbalvisie van onze jeugdopleiding en vorderingen van het individu zijn belangrijker dan resultaat.
 • Alle trainers een EHBO cursus laten volgen, de afgevaardigden hiervoor warm maken.
 • Duidelijke communicatie betreffende blessures en opvolging.
 • Duidelijke afstemming van verschillende cellen op elkaar: sportieve cel, jeugdcel, financiële cel en evenementen cel. Werking moet transparant en eenduidig.
 • Aandacht voor gedragsbeïnvloeding zowel op en naast het terrein, zowel voor, tijdens en na training/wedstrijd.

 

Lange termijn doelstellingen

 • Het in standhouden van het jeugdbeleidsplan en verder blijven ontwikkelen

 • Jaarlijkse doorstroming bevorderen van talenten uit de jeugd naar beloften/fanions.

 • Toename van het aantal jeugdleden voor volledige invulling van alle jeugdreeksen met minstens 2 ploegen.